Qiao Yih Enterprise Co.
 
No.82, Ln. 349, Dongyuan Rd., Hemei Township, Changhua County 508, Taiwan
Qiao1.Yi@msa.hinet.net